Turi në fabrikë

Salla e Ekspozitës

Makinë për shtypjen e etiketave

Makinë për shtypjen e kutive

Punëtori kutie

Punëtori etiketimi

Paketimi i etiketave